Gratis ontwikkeladvies


Een ontwikkeladvies is erop gericht om jou concreet een stap vooruit te helpen. We beginnen met een arbeidsmarktscan. Hiermee ontdek je waar jouw kansen liggen. Je krijgt in 4 uur loopbaanbegeleiding inzicht in wie je bent, wat je kan en wat je wilt.

Wat gaat het worden? Misschien (bij)scholing of solliciteren naar ander werk? Of een plan maken voor een stap in een heel andere richting? Als laatste stel je een persoonlijk arbeidsmarktplan op. Je beschrijft welke acties je gaat ondernemen om in beweging te komen.

Voorwaarden voor deelname:

  • je bent niet geschoold of praktisch geschoold (max. mbo-2 niveau),

  • voor zelfstandigen en medewerkers in loondienst,

  • werkeloos of werkzoekend,

  • niet ziek / arbeidsongeschikt.

Je wordt begeleid door een ervaren coach Mirian van Leeuwen of Chantal Mennes.

Mirian van Leeuwen                                              Chantal Mennes

Contact over ontwikkeladvies