Bevlogenheid, wat kun je er zelf aan doen?

Zorg dat je aan het stuur staat waar dat kan! Als je een bevlogen medewerker bent lever je een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat, je bent minder vaak ziek en je bent bereid een stapje extra te zetten. Bevlogenheid staat in sommige theorieën zelfs haaks op burn-out. Wat kan jij of je werkgever doen om deze bevlogenheid te bevorderen? Drie belangrijke voorwaarden voor bevlogenheid:

  1. Autonomie. Dat wil zeggen dat je voldoende (niet teveel) verantwoordelijkheid krijgt om je werk in te delen, prioriteiten te stellen en bijvoorbeeld kan aangeven wanneer je even pauze nodig hebt. Ook het mogen meedenken en meebeslissen over processen binnen het bedrijf hoort bij autonomie.
  2. Steun van je leidinggevende en je collega’s. Medewerkers die zich gewaardeerd en gesteund voelen door hun leidinggevende ervaren meer kenmerken van bevlogenheid. Ook wanneer je kunt overleggen met je collega’s en van elkaar leert, elkaar stimuleert en op een positieve manier feedback mag krijgen dan werkt dat positief door op bevlogenheid.
  3. Werkdruk. Ja echt! Je zou wellicht denken dat werkdruk juist slecht is maar voldoende werkdruk, in combinatie met de hierboven genoemde voorwaarden, zorgt juist voor bevlogenheid. Te weinig werkdruk en uitdaging kan zelfs leiden tot een bore-out. Teveel werkdruk in combinatie met geen autonomie en weinig steun geeft een risico voor burn-out. Wanneer een medewerker wordt uitgedaagd, hierin voldoende steun en autonomie krijgt dan is dat het perfecte recept om bevlogen medewerkers te krijgen en te houden!

Ga met je werkgever in gesprek en pak die verantwoordelijkheid. Werk in een omgeving waar de cultuur ruimte geeft voor autonomie, steun en de juiste dosering werkdruk zodat jij bevlogen raakt en kunt floreren in je werk.

Wil je daar eens over sparren? Neem dan contact met mij op mirian@grow-coaching-training.nl of bel 06-37453626.