Bevlogenheid, wat kun je er zelf aan doen?

Zorg dat je aan het stuur staat waar dat kan! Als je een bevlogen medewerker bent lever je een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat, je bent minder vaak ziek en je bent bereid een stapje extra te zetten. Bevlogenheid staat in sommige theorieën zelfs haaks op burn-out. Wat kan jij of je werkgever doen om deze bevlogenheid te bevorderen? Drie belangrijke voorwaarden voor bevlogenheid:

  1. Autonomie. Dat wil zeggen dat je voldoende (niet teveel) verantwoordelijkheid krijgt om je werk in te delen, prioriteiten te stellen en bijvoorbeeld kan aangeven wanneer je even pauze nodig hebt. Ook het mogen meedenken en meebeslissen over processen binnen het bedrijf hoort bij autonomie.
  2. Steun van je leidinggevende en je collega’s. Medewerkers die zich gewaardeerd en gesteund voelen door hun leidinggevende ervaren meer kenmerken van bevlogenheid. Ook wanneer je kunt overleggen met je collega’s en van elkaar leert, elkaar stimuleert en op een positieve manier feedback mag krijgen dan werkt dat positief door op bevlogenheid.
  3. Werkdruk. Ja echt! Je zou wellicht denken dat werkdruk juist slecht is maar voldoende werkdruk, in combinatie met de hierboven genoemde voorwaarden, zorgt juist voor bevlogenheid. Te weinig werkdruk en uitdaging kan zelfs leiden tot een bore-out. Teveel werkdruk in combinatie met geen autonomie en weinig steun geeft een risico voor burn-out. Wanneer een medewerker wordt uitgedaagd, hierin voldoende steun en autonomie krijgt dan is dat het perfecte recept om bevlogen medewerkers te krijgen en te houden!

Ga met je werkgever in gesprek en pak die verantwoordelijkheid. Werk in een omgeving waar de cultuur ruimte geeft voor autonomie, steun en de juiste dosering werkdruk zodat jij bevlogen raakt en kunt floreren in je werk.

Wil je daar eens over sparren? Neem dan contact met mij op mirian@grow-coaching-training.nl of bel 06-37453626.

De drie kenmerken van bevlogen mensen.

Je bruist van de energie op je werk, de tijd vliegt; “is het al zo laat?”. Dat ene extra project? Dat pak je er gewoon bij, kom maar op. Je bent trots op je werk en vertelt vol enthousiasme aan anderen wat een toffe baan jij hebt! Herken je deze kenmerken bij jezelf? Dat is super, je bent bevlogen in je werk. Het geeft je plezier en voldoening, je krijgt er energie van en je werkdag vliegt voorbij! Natuurlijk is dit gevoel er niet constant maar wel zo vaak dat je er blij en gelukkig van wordt.

Bevlogenheid is een begrip wat je steeds vaker hoort. Ben jij bevlogen in je werk? Ken jij mensen die bevlogen zijn in hun werk? Wat is bevlogenheid eigenlijk?  De definitie volgens de deskundigen Schaufeli & Bakker is:“een positieve, affectief-cognitieve toestand van opperste voldoening die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie”.

Laten we eens inzoomen op die 3 kenmerken van bevlogenheid.

  1. Vitaliteit wordt gekenmerkt door bruisen van energie. Je voelt je sterk en fit. Je kunt lang en onvermoeibaar doorgaan met werken. Je beschikt daarnaast over grote mentale veerkracht en dito doorzettingsvermogen.
  2. Toewijding heeft te maken met sterke betrokkenheid bij het werk. Je ervaart jouw werk als nuttig en zinvol, inspirerend en uitdagend. Het roept bij jouw gevoelens van trots en enthousiasme op.
  3. Absorptie heeft betrekking op het op een plezierige wijze helemaal opgaan in het werk, er als het ware mee versmelten waardoor de tijd lijkt stil te staan en het moeilijk is om je er van los van te maken.

Zou je graag (meer) bevlogenheid willen ervaren? Soms zijn er slechts kleine aanpassingen in je werksituatie nodig om dit voor elkaar te krijgen. Jij wilt toch ook werk waar je energie van krijgt en gelukkig van wordt! Neem contact op voor meer informatie, ik kijk graag met je naar de mogelijkheden.