TMA voor teams

Uw medewerkers laten doen waar ze goed in zijn en zo een optimaal team samenstellen. Zou dat niet fijn zijn? Maximaal bedrijfsresultaat behalen, tevreden medewerkers en ook nog in een positieve sfeer.

Iedere medewerker functioneert het beste in een omgeving waar hij of zij tot zijn recht komt. Een omgeving waar zijn of haar capaciteiten worden benut en waar je als teamlid het gevoel hebt iets bij te dragen aan het totaal. Ieder persoon kan een waardevolle bijdrage leveren aan een team met zijn of haar eigen talenten en competenties. TMA voor Teams is een methode om inzicht te krijgen in de talenten, gedrags- en communicatievoorkeuren en competenties van uw medewerkers. TMA is positief, niet veroordelend en biedt alle inzicht in talenten en beste carrièremogelijkheden. De pijnpunten van een team zullen in deze analyse ook naar voren komen.

Wat gaan we doen?

Bij TMA voor teams vult iedere werknemer een TMA Talentenanalyse in. De TMA Talentenanalyse brengt 22 drijfveren, 53 competenties en 44 talenten in kaart. Hieruit volgt een groepsrapportage welke u inzicht geeft in het gedrag, de voorkeuren en talenten van uw teamleden. Deze uitkomsten zullen we vergelijken met de doelen die u als leidinggevende/organisatie heeft. Welke aanpassingen zijn nodig op het personele vlak en hoe gaan we dit bereiken. We maken een plan waar teamcoaching, loopbaancoaching, talent management, competentie management deel vanuit kunnen maken. Ook kan het zo zijn dat interne of externe mobiliteit van de individuele medewerker nodig is.

Wat levert het op?

  • Groeimogelijkheden zijn inzichtelijk voor iedere medewerker. Wat is de potentie van de medewerker en waar liggen de ontwikkel- en leerpunten. Welke taken passen het beste. Inzicht in de communicatie- en gedragsvoorkeuren stellen u in staat om beter te communiceren met deze persoon.

  • Ontwikkeling van uw team. Als er een nieuwe project op jullie pad komt kunt u op een andere manier de taken gaan verdelen. Op basis van competenties en voorkeuren gaat u de werkzaamheden verdelen en krijgt iedere medewerker de juiste rol.

  • Als team leer je een "taal" om met elkaar te praten over wat goed gaat en waar verbetering nodig is.

  • Effectievere aansturing van uw team. Omdat u als leidinggevende meer inzicht hebt in uw medewerkers kunt u uw teamleden op een individuelere manier aansturen. De één vindt bijvoorbeeld een directe concrete aansturing fijn, een ander wil graag eerst het aandeel in het resultaat begrijpen.

  • Medewerkers hebben een grotere motivatie en voelen zich meer betrokken wat leidt tot een hogere medewerkerstevredenheid.

 

SLIM subsidie voor het mkb

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de SLIM subsidie beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen van medewerkers in het mkb. Meer informatie over deze regeling kun je hier lezen.

 

Voorbeelden van TMA rapportages

Voorbeeld van een uitgebreide individuele rapportage

Voorbeeld van een teamrapportage competenties

Voorbeeld van een teamrapportage talenten

 

Informatiefilm over TMA voor teams in het Engels: